Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İstanbul Modest Fahion Week


Modanisa sponsorluğunda "İstanbul Modest Fashion Week" organizasyonu 13 - 14 Mayıs 2016 İstanbul Haydarpaşa Tren Garında yapıldı. Muhafazakar moda trendlerine yön vermek amacıyla düzenlenenen uluslararası bu etkinlikte, ben de yer aldım. Etkinliğe dünyanın her tarafından katılan davetliler vardı. 55 Ülkeden birçok tasarımcı ve firmaların defileleri, dünya moda sektörünün dikkatini buraya çekmiştir.


Bu organizasyon kapsamında dünyaca ün yapmış tasarımcıların son koleksiyonlarına ait defileler yapılmakla birlikte , büyük kitlelere etkileyen moda fenomenleriyle bir arada bulunmanın heyecanını yaşadım. Böyle bir etkinliğin amacı, daha muhafazakar yaşam stilini benimseyenlerin son gelişen trendlerden haberdar olması, moda ve tekstil dünyasının bir anlamda hareketlenmesine de neden oluyor. Elbette böyle bir organizasyonda moda sektörünün önde gelen markaları, workshoplar, söyleşiler ve sergiler de yapıldı. Uluslararası platform olarak, ilk kez ülkemizde yapılan bu etkinlikte önemli olan bizim ne gibi bir çıkarım yapmış olmamızdır.


ORGANİZASYON BAŞARILIYDI

Ülkemizde ilk kez yapılan, böyle büyük bir etkinliğin uyum içinde gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bu arada, organizasyonun ana sporluğunu üstlenen Modanisa ve diğer yardımcı sponsor markaları da tebrik ve takdir etmek gerekir. Elbette eleştiren, karşı çıkan, hatta protesto edenler de çıkacaktır. Esas olan muhafazakarlığın neleri içerip, neleri içermediğidir. Bu arada herkesin fikrine, görüşüne ve seviyeli eleştirilerine saygı duymak gerekir.


SEKTÖR İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

Bütün dünyada yapılan yerel veya uluslararası fuarların, defilelerin, etkinlik ve organizasyonların amacı önce aynı fikirde, duyguda, sektörde olanların buluşmasıdır. Sektör bütün değerleriyle birbiriyle istişare ediyor, tanışıyor yeni fikirler, yeni atılımlarla sektör gelişiyor. Yeni bir strateji belirleniyor; insanımız huzur ve mutluluk ölçeğinde yeni bir yaşam tarzı arıyor. Daha sakin, daha huzurlu ve daha mutlu bir yaşam içerisinde oluyor.


Tekstil ve moda sektörü bir kıyafet dayatması içine girmiyor; artık bir kıyafeti kullanan onun sadece modeline, kesimine, kumaşına bakmıyor, daha da önemlisi bedenen ve ruhen nasıl rahat edebilirim ve nasıl sanat ve estetik değerlerle buluşabilirim diyor. Modanisa sektörün biraraya gelmesinde öncülük etmiştir. Bu bir anlamda uluslararası ticari ve kültürel işbirliği demektir.


HERKESİN KIYAFET TERCİHİ VAR

Bundan doğal ne var; elbette herkesin bir kıyafet anlayışı ve kıyafet tercihi var. Çoğu kez sık sık tekrarladığım bir konudur bu. İnsan varlık olarak önce bireydir. Kendine ait bir vücut yapısı, inancı, fikri, duygusu ve davranışları vardır. Yine insan sosyal bir varlık olması hasebiyle, toplum içinde bir takım statüleri ve mevkileri vardır.


Kıyafetin de bu değerlerle birebir yakından bir ilgisi bir illiyet bağı vardır. Yer, zaman, statüsüne göre giyim kuşam ve kıyafet tercihleri vardır. Kıyafetleri hazırlayan tasarımcılar, bir elbiseyi bir konsepte ve temaya göre tasarlarlar. Bizler de meydana getirilen koleksiyonlar içinden gönül bağı oluşturduğumuz markaları ve kıyafetleri seçer tercih ederiz.


MÜTEDEYYİN, MUHAFAZAKAR VE LİBERAL YAŞAM

Mütedeyyinlik kısaca dindarlık demektir. Dindarlık ahlak ve maneviyet; İslami esasları dikkati alarak yaşamak demektir. Giyimde kadın erkek hiç fark etmiyor, Bir kimse iffetini korumak için kem gözlerden sakındıracak bir elbise seçimini kendisine kıyafet olarak belirler. İslam'da giyim bir haceti ve ihtiyacı edep dairesinde yerine getirmektir. Asıl amaç takva elbisesini giyebilmektir. Muhafazakarlık mevcut değerleri sahiplenmek, örf ve geleneklerin işaret ettiği bir tutum olsa gerek. Mütedeyyinlikte ölçüler bellidir. Uyulması gereken bir kitap ve prensipler vardır.

Liberallik serbest düşünce ve piyasa anlamında daha çok kullanılmaktadır. Başı açık, başı kapalı ya da olup olmaması önemli değildir. Fakat liberal görüşlü ve yaşam stili olan bir kimsenin de fıtraten edebini ve iffetini koruyacak zerafette giyim kuşamı yeğlediğini görebiliriz. Onlara göre toplumu rahatsız edecek bir giyim tarzından uzak durmalarıdır. Burada benim bakışım mütedeyyin bir insanın İslami esasları bir bütün olarak düşünerek, özümseyerek mütevazi ve sadelikle asil bir duruşunun ve davranışının olabileceğini söyleyebilirim.


DOLU DOLU BİR ORGANİZASYON

Istanbul Modest Fashion Week'in proje koordinatörlüğünü Özlem Şahin ve yanında büyük bir ekiple yapmıştır. İstanbul Modest Fashion Week kapsamında özel marka ve tasarımcıların defilelerini gerçekleştirerek, workshoplar ve söyleşilerle sıcak bir ortam sağlanmıştır. Yurtdışı ve yurtiçi çok özel konukların ağırlanmasındaki gösterdiği olağanüstü performansını da takdire şayan buluyorum. Bu büyük organizasyonun başarılı geçmesindeki emeği geçen tüm arkadaşların çalışmaları gözardı edilmemelidir. Bana göre bu organizasyonu projelendirenler, bu projeye destek veren sponsorlar, sektör katılımcıları ve bu organizasyonu koordine edenler başarıya imza atmışlardır.


ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYON

Böyle bir organizasyon her yıl yapılacaksa eğer; kurumsallığı daha enternasyonal öğelere sahip olacak değerleri de keşfetmelidir. Kurumsal bilinç oluşturacak söylemlerle giyim kuşam ve kıyafet değerlerini ortaya çıkartmalıdır. Muhafazakar görüş kalıplarını daha sade, abartıdan ve şatafattan uzak olmalı; tasarımcılar sadelik ve mütevaziliği öne çıkartarak stil sahibi bütün kadınları zerafet, asalet değerleriyle buluşturmalıdır. Unutmamalıyız ki, muhafazakarlık toplumların inanç, örf ve geleneklerinden kaynaklıdır. Son olarak söyleyebileceğim; moda bunu kaldırır deyip, muhafazakarlığın içinde tavizi barındıran da ahlak ve maneviyatı ıskalayacak bir konuma dönüştürülmemelidir. Daha doğrusu insanlık ve kadınlık onurunu baştacı edecek inanç değerlerimize sıkı sıkı sarılmalıyız.

Türkan Eraslankılıç

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder