Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İsrail Vuruyor.. Filistin Ölüyor..

İnsanlık nerede.. İnsanlığın neresindeyiz!..

Biz; önce insanız, insan gibi yaşamak isteriz. Biz; zulme karşı insanlığın vicdanı, güçlü bir sesiyiz. Zulme uğrayanların yanında ıstıraplarını, öfkelerini paylaşan kardeşleriyiz. Biz; ana rahminde daha henüz doğmamış bebeklerin kaderi, zalimce karınları tekmelenen annelerin gözyaşı, sonra hunharca katledilen Filistinli annelerin intikamını almaya yemin eden, bütün canilere kin ve nefret besleyen bir milletiz. Biz; sadece müslüman olduğumuz için değil, insan olduğumuz için, İnsanlık değerlerini ulvi bir değer olarak görür, insanlığın huzur ve mutluluğunun önce barış ortamıyla mümkün olabileceğini bilerek, bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek olduğu şuurunda olduğumuz için, feryat figan, bütün dünyaya çığlık çığlığa haykırmalıyız;


İnsanlık nerede.. İnsanlığın neresindeyiz!..

Bütün dünya devletlerini, bütün milletleri, bütün halkları ve toplulukları savaşa ve zulme dur demeye, bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Her toplumun savaşa ve zulme karşı tavır alabileceği unsurlar olmakla birlikte, her bireyin de insanlık ve kulluk bilinci içinde mutlaka kararlı ve inandırıcı duruşları olacaktır. Başta her bir ses, her bir nefes İsraili durduracaktır. Çünkü halk yığınları olmadan kimse ayakta kalamaz ve hiçbir cani hükümranlığını sürdüremez. Halkın sesini kimse duymazdan gelemez. Halkın sesine kimse kulak tıkayamaz. Bir avuç zalim, zulmederek, mazlumların üzerinde tanklarıyla onları ezip çiğneyemez. İnsanlık buna duyarsız kalamaz. O halde biz insanız, bizim de vicdanımız sızlıyor, öfkemiz dinmiyor, yüreğimiz yanıyor diyerek sesimizi yükseltmeliyiz;

İnsanlık nerede.. İnsanlığın neresindeyiz!..

Yıllardır Filistin’de süren savaş aslında bütün insanlığın sınavıdır. Hala günümüzde de ısrarla sürdürülen Arap-İsrail savaşı, aslında Filistin üzerinden yürümekle birlikte, siyonist güçlerin, sadece Filistinlileri yok etmek amacını gütmüyor. Hem bütün araplara dişini gösteriyor, hem diğer müslüman ülkelere de gözdağı vermek için daha da azgınlaşabiliyor. İnsanlık ise dünya barışının korunmasında ve insanlık zulmünün önlenmesinde sınıfta kalıyor. Hiçbir vicdan sahibi, tek suçu Müslüman olmak olan binlerce insanın katledilişine sessiz kalmamalıdır. Yıllardır Filistin halkı üzerinde süren, İsrail zulmünü ortadan kaldırmak için bütün insanlık ayaklanmalıdır. Yayılmacı ve işgalci İsrail her kafası estiğinde Filistin’e girmemeli ve mazlum halka bomba atmamalıdır. Siber savaşların olduğu, teknoloji çağında bu yapılan zulme kimse sessiz kalamaz, kalmamalıdır. İsrail’in haddi bildirilmelidir. Akıttıkları kan yerde kalmamalı, derhal hesabını verdittirilmelidir. Bu akan gözyaşına ve akan kana sessiz kalan tüm dünyaya, bütün insanlara olanca gücümüzle sesleniyoruz, sessiz kalmamalıyız;

İnsanlık nerede.. İnsanlığın neresindeyiz!..

İnsanlık tarihi savaşlarla çalkalanıyor. Hak ile batıl savaşıyor. Günümüzde her alanda ve her anlamda, haklının güçlü, haksızın güçsüz olacağı yerde, ne yazık ki; haksız olan eziyor, haklı olan eziliyor. Filistin’de yıllarca süren bu savaş neden durmuyor!. Dünya neden bu kadar duyarsız ve sessiz kalıyor. Bütün dünya bu coğrafyadaki Müslümanlara yapılan zulme ve Filistin halkı yanında neden tüm gücüyle olamıyor. İçimiz sızlıyor, canımız yanıyor. Gözlerimizin önünden, anne karnında katledilen doğmamış bebeklerin görüntüleri hiç gitmiyor. Beş yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde babasını vuran bu zalimler kahkahalarla yaptıkları, gaddarlığı bir keyif olarak sürebiliyor. Kadınlara zalimce yapılan onca tecavüz ve saldırıyı görmezden gelemeyiz. Seslerinizin çıkması için bunca yaşanılan vahşetin ve zulmün illaki bizim de başınıza mı gelmesi gerekiyor!.. Artık sessiz kalmayalım. Önce kendimize çeki düzen verelim. Her nefes alışımızın insaniyet ve ve vicdaniyet adına hesabını verelim. Birken bin olalım. Binken yüzbinler olalım. Milyonlar olarak insaniyet ve vicdaniyet şuuruyla sosyal medyanın gücünü kullanalım. Hamaset nutuklardan uzak, savaşa dur diyelim. Çünkü İsrail acımasızca ve canice vuruyor, Filistin çaresiz inimi inim inleyerek ölüyor. Onun için; "Savaşı durdurun" diyelim. Onun için; "Savaşı durdurtun" diyelim. Bu sayede hep birlikte, bütün insanlık olarak, insaniyet ve vicdaniyet adına, gür sesimizle zalim ve cani İsrail’i boğalım.

Türkan Eraslankılıç

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder