Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kıyafetimizle Derli Toplu Olmak


İster kadın, ister erkek, ister genç ister yaşlı olalım giyinmek demek aynı zamanda derli toplu olmak demektir. Derli toplu olmak, sadece kıyafetlerimizi düzeltmek anlamına gelmemelidir. Giyim kuşam kültürünü oluşturan bütün değerlerin kıyafetlerimizde yansıdığını görmemiz gerekir. Bir elbisenin, kullandığımız aksesuarların, takıların ve duruşumuzun duygu ve düşünceleri harekete geçirecek öğeleri taşımaması gerekir.

Mütedeyyin ve muhafazakar yapıdaki düşünce sahiplerinin buna azami derecede dikkat etmesi önemlidir. Derli toplu olmak demek; mütedeyyin bir kadının hassasiyetini ortaya koyar. Modanın dayattığını değil; inancın, inançtan doğan iffet ve namus değerlerinin ortaya koyduğu ilke ve prensiplerden hareket ederek, kadının bir iffet ve namus timsali olduğu gerçeğiyle ortaya koyduğu algıyı bir olgu olarak kabul edebilmeliyiz.

Mütedeyyin kadın olmak tesettürü bütünüyle yaşamak demektir. Kadın tesettür  kurallarına ve ilkelerine doğru bir şekilde uyduğunda kendisi huzura kavuşacaktır. Kurallara ve ilkelere karşı duyarsızlık ve aldırmazlık kadını teşhirci konuma sokabilir. Bu durum kadın ruhunda derin yaralar açabilir. Kadın yaratılıştan cazibeli ve cismi latif bir varlık olarak karşımıza çıktığını bilmekle birlikte, mütedeyyin kadının oluşturduğu imaj, güçlü, güvenilir, ahlaki boyutuyla da hayranlık uyandıracak bir giyim kuşam geleneğini yaşatmalıdır. Derli toplu olmanın, sadeliği esas alan ve abartıdan da kesinlikle uzak duran bir yönü olmalıdır.

Giyim kuşamı sadece üzerimize geçirdiğimiz elbiseden ibaret görmemekle birlikte, diğer aksesuarlarla birlikte değerlendirdiğimiz gibi, bakış, duruş, davranış gibi unsurların kıyafetimizi bütünlediğini görmeliyiz. Bir İslam kadınının yürüyüşünün, edası ve konuşmalarıyla ancak bir kimlik ve bir kişilik oluşturduğunu gözardı edemeyiz. Bir İslam kadınının nefes alış verişi  şuur içindedir. Onun hayatında cehalete, gaflete, atalete yer yoktur.

Bir mağazadan aldığı elbisenin naylon poşetinde inancını rencide eden, yazı ve  resimlerle dolaşamaz.  Böyle bir poşetle birliktelik ve kabulleniş fotoğrafı veremez. Örneğin hayatında yeri olmayan, tütün, alkollü içki, hatta banka kredi kartı reklamını içeren bir bir poşet ve koliyi taşıması bile mütedeyyin kadın imajına, kimliğine ve kişiliğine vurulan en büyük darbedir. O açıdan giyinmek, kılık kıyafete bürünmek, bütüncül bir imaj olmaktır. Bu da kısacası derli toplu olmak demektir.

Türkan EraslankılıçHiç yorum yok :

Yorum Gönder